Oferujemy leczenie w zakresie:

Profilaktyka i higiena
Stomatologa zachowawcza
Stomatologa estetyczna
Protetyka
Endodoncja
Chirurgia
Ortodoncja

W Centrum Stomatologii ROYAL DENT gwarantujemy naszym pacjentom najwyższy poziom wszystkich usług, poczynając od rzetelnej i pewnej diagnostyki, która stanowi podstawę wszelkiego dalszego leczenia. Przed przystąpieniem do leczenia niezbędne jest dokonanie analizy obrazów RTG, które umożliwiają wykonanie zabiegów w precyzyjny i bezpieczny sposób. W tym celu wykorzystujemy technikę radiowizjografii cyfrowej pozwalającą na uzyskanie obrazu RTG na ekranie komputera w przeciągu kilku sekund od wykonania zdjęcia. Umożliwia to stałą kontrolę wykonywanych zabiegów oraz pozwala precyzyjnie zaplanować leczenie i bezpiecznie wykonać zabiegi.

Radiografia cyfrowa posiada wiele cech dających jej przewagę nad tradycyjną metodą wykonywania zdjęć RTG na kliszy.

Zastosowanie detektorów o wysokiej czułości, przewyższającej czułość filmu RTG, pozwala: zminimalizować dawkę promieniowania docierającego do pacjenta, wyeliminować pracochłonną i wymagającą czasu obróbkę kliszy fotograficznej, uzyskać obraz najwyższej jakości, który może być poddany obróbce cyfrowej, co stwarza dodatkowe możliwości diagnostyczne. Dawki promieniowania wysyłane przez aparaty cyfrowe są praktycznie pomijalne. Radiowizjograf, czyli cyfrowy rentgen, redukuje dawkę promieniowania aż do 90% w porównaniu ze zdjęciami wykonywanymi metodą klasyczną. Dla przykładu - 36 zdjęć wewnątrzustnych odpowiada ilości promieniowania otrzymywanej przez każdego z nas codziennie z atmosfery. Stosowany w naszym Centrum Stomatologii sprzęt RTG z radiowizjografią cyfrową spełnia wszystkie normy bezpieczeństwa wymagane w Unii Europejskiej.